Bendrovėje įdiegta statybos darbų kokybės valdymo sistema, kurioje nusakyti įmonės tikslai kokybės srityje.

UAB „Amafora“ įsipareigojusi teikti prioritetus kokybei visose bendrovės veiklos srityse. Kokybės valdymo sistemoje numatytų tikslų siekia visi statybos procese dalyvaujantys darbuotojai. Vadovybės atstovas kokybei kontroliuoja kokybės sistemos funkcionavimą ir ją prižiūri.

Bendrovėje visos kokybės valdymo sistemos funkcijos surašytos kokybės vadove, pareiginėse instrukcijose. Mūsų kokybės valdymo sistema apima užsakovų reikalavimų kokybei tyrimus, projektinės sąmatinės dokumentacijos įvertinimą, darbų fronto priėmimą, perkamų medžiagų ir gaminių kokybės patikrinimą, atliekamų darbų kokybės kontrolę, defektų atsiradimo priežasčių analizę, bei sprendimų defektams išvengti vykdymo kontrolę.